GRC

In 2003 zijn we, in overeenstemming met de aanbevelingen van Scouts en Gidsen Vlaanderen, overgegaan naar een beleidsstructuur van groepsraad en Groepscomité. Het komt hierop neer: 

 • De dagdagelijkse leiding van de scoutsgroep, inbegrepen alle verantwoordelijkheden voor het leiden van onze jeugdbeweging, berust bij de groepsraad, dit is de vergadering van alle leiders van alle takken, onder leiding van de groepsleiding.
 • De groepsraad kiest elke drie jaar een groepscomité van maximaal 12 leden uit mensen die zich kandidaat gesteld hebben als zijnde ouder, ex-leider of sympathisant. De groepsleiding zelf hoort per definitie bij dit groepscomité.
 • Het groepscomité vergadert regelmatig met het comité maar ook samen met de groepsraad. En omdat ook de groepsleiding per definitie aanwezig is in het groepscomité, is nauw contact met het reilen en zeilen van de groep gegarandeerd.
 • Het groepscomité heeft tot taak adviserend en ondersteunend op te treden naar de scoutsgroep en haar leiding, maar de hoofdbekommernis van het groepscomité is om ervoor te zorgen dat de scoutsgroep alle nodige middelen heeft om zijn opdracht te kunnen realiseren.
 • Het groepscomité ziet zijn taken op volgende domeinen:
  • Budgetplanning & financieel beheer
  • Verzekeringen
  • Bouw/Verbouwing van onze lokalen
  • Advies om de continuïteit van leidinggeven over de jaren te verzekeren.
  • Advies en steun bij alle mogelijke problemen die zich kunnen stellen.
  • Andere taken die ons door de groepsraad toevertrouwd worden

Voorzitter
Cederic Weckx
grc@scoutskeerbergen.be

Ondervoorzitter
Lies Van Loon
grc@scoutskeerbergen.be

Secretariaat
Anneleen D’haene
secretariaat@scoutskeerbergen.be

Penningmeester
Geert Brusselmans

penningmeester@scoutskeerbergen.be

Materiaalmeesters
Kamiel Verbruggen
Rik Bossuyt

materiaal@scoutskeerbergen.be

Website
Tim & Cas Verbruggen
website@scoutskeerbergen.be