Afspraken

Scouts en gidsen steken het hoofd niet in het zand.

Het gebruik van verslavende middelen zorgt voor problemen in de samenleving en dus ook in scouting. Daarom maken wij binnen scouts en gidsen Keerbergen werk van een eenduidig beleid i.v.m. middelengebruik door leden en leiding (alcohol, tabak, drugs). Een middelenbeleid geeft een signaal over wat kan en niet kan, wat onze waarden zijn, wat onze visie is.

Beleid? Regels? Alles kan toch? Nee dus!
In 2004 werd door leden van het groepscomité in samenwerking met de toenmalige groepsleiding de “Wat schaft de pot?” geschreven. Dit boekje vormt het “huishoudelijk reglement” van onze groep, de spelregels waarbinnen we spelen. Behalve pedagogische informatie over leiding geven, pestgedrag, veiligheid en EHBO, werden er ook richtlijnen, bindende afspraken en sancties in vastgelegd. Elk jaar worden deze spelregels op leidingsweekend door de volledige leidingsploeg overlopen, bediscussieerd en (al dan niet met wijzigingen) goedgekeurd voor het komende scoutsjaar.

Deze richtlijnen i.v.m. middelgebruik hanteren wij binnen scouts en gidsen Keerbergen:

Afspraken i.v.m. alcohol

  • Kapoenen, kabouters, welpen, jonggidsen, jongverkenners, gidsen en verkenners: geen gebruik of bezit, niet onder invloed tijdens activiteiten.
  • Jinners: Jinners en jinleiding overleggen samen en bepalen wat de grenzen zijn. Uiteindelijk heeft de jinleiding hierin het laatste woord.
  • Leiding: Nadat de kinderen in bed liggen, kan er een glaasje gedronken worden tenzij jij de BOB of co-BOB van de avond bent. Overmatig alcoholgebruik door de andere leiders wordt zeker niet goedgekeurd. Als leid(st)er ben je immers dag en nacht verantwoordelijk.

Sanctie: De sanctie wordt afhankelijk van de situatie bepaald door de takleiding. Meestal zal het gaan over een straf (drill, afwas,…) in combinatie met het leeggieten van de gevonden alcoholfles of –blikje.

Afspraken i.v.m. tabak

  • Kapoenen, kabouters, welpen, jonggidsen en jongverkenners: geen gebruik of bezit.
  • Gidsen en verkenners: Er wordt niet gerookt tijdens de gewone activiteiten. Op weekend of op kamp worden maximum 4 sigaretten toegestaan: één na elke maaltijd en één voor het slapengaan. Om “aanzetten tot…” te voorkomen wordt er bij het begin van het scoutsweekend of kamp door de leiding aan de gidsen/verkenners gevraagd wie van hen rookt. Je kan daarna niet meer halverwege het kamp/scoutsweekend plots aansluiten bij de rokers.
  • Jinners: Jinners en jinleiding overleggen samen en bepalen wat de grenzen zijn. Uiteindelijk heeft de jinleiding hierin het laatste woord.
  • Leiding: Er wordt nooit gerookt waar leden bij zijn.

Sanctie: De sanctie wordt afhankelijk van de situatie bepaald door de takleiding. Meestal zal het gaan over een straf (drill, afwas,…) in combinatie met het inhouden van de volgende toegelaten sigaret(ten).

Afspraken i.v.m. drugs

NULTOLERANTIE

Deze regels gelden zowel voor de leiding als voor de leden! Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen soft- en harddrugs.Wij geloven in een drugsvrije scoutsomgeving.

Niemand van de leiding en leden mag in het bezit zijn van drugs of gebruiken tijdens scoutsactiviteiten (zowel op het scoutsterrein als op een andere locatie) of op het scoutsterrein, los van het feit of dit nu met een activiteit gepaard gaat of niet. Er wordt bovendien verwacht niet onder invloed te verschijnen op scoutsactiviteiten.

Sanctie: Als iemand betrapt wordt op het gebruik of bezit van drugs op bovenvermelde plaatsen of activiteiten dan worden de ouders verwittigd en volgt een schorsing uit onze scoutsgroep voor eenperiode van drie maanden. Als iemand voor een tweede maal zou betrapt worden op het gebruik of bezit van drugs op bovenvermelde plaatsen of activiteiten dan worden de ouders verwittigd en volgt eendefinitieve en onmiddellijke uitzetting uit onze scoutsgroep.